Home

Контакти

Възложител

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Контакти

ул." Дякон Игнатий" 9
София  1000
България
Тел: (+359) (2) 940 977
www.mt.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти"

Тел: (+359) (2) 940 9422
Fax: (+359) (2) 940 9795

ОПИСАНИЕ

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дирекция "Координация на програми и проекти" изпълнява ролята на упеавляващ орган на средствата предоставени от ЕС по Кохезионен фонд/ISPA, Регламент 1164/94.

бенефициент

Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"

Контакти

бул. "Мария Луиза" 110
София  1233
България
Тел: (+359) (2) 932 34 13
www.rail-infra.bg

ОПИСАНИЕ

Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура" (ДП "НКЖИ") съществува от 1.01.2002 г. НКЖИ е управител на железопътната инфраструктура в Република България.

НКЖИ организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между компанията и държавата. Компанията организира цялостната си дейност възоснова на проучвания, прогнози и програми за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с този договор.

Строителен Надзор

TИПСА Груп

Контакти

Сан Себастиан
Мадрид  28700
Испания
Тел: (34) 917 227 300
www.typsa.es

ул. "Добромир Хриз" 3
София  1124
България
Тел: (+359) 2 946 1268
Fax: (34) 916 517 588
www.typsa.es

ОПИСАНИЕ

TИПСА Инженери, Консултанти и Архитекти е инженерна компания предоставяща консултантски услуги със седалище в Испания с над 40 години опит в изпълнението на основни инфраструктурни проекти в Европа, Америка, Африка и Средния Изток за подобряването и поддържането на повишен жизнен стандарт в целия свят.

ТИПСА Груп е създала интегрирана работна сила с многопрофилни екипи от опитни и отдадени професионалисти от целия свят, специализирани в следните области: транспорт, архитектура, строителство и градоустройство, водно инженерство и хидравлика, възстановима енергия и околна среда.

Със 164 милиона Евро общи доходи през 2008г. и приблизително 2000 професионалисти в екипа след обединяването ú с бразилска фирма през 2009г., ТИПСА е международно призната фирма с челни позиции и награди. Тя се нарежда на 51 място в Топ 500 на Европейските консултантски фирми и на 85 място в Топ 200 на световните проектантски фирми през 2007г. според списание Engineering News-Record.

Международната ориентираност на ТИПСА е подсилена от членството и в асоциации по сектори, което включва Член в Борда на Изпълнителния Комитет на Международната Федерация от Консултант Инженери (ФИДИК) и Вицепрезидент в Европейската Федерация на Инженер-Консултантни Асоциации (ЕФКА) и е активен член на Панамериканската Федерация на Консултантни Фирми (ФЕПАК), а сред Европейските – Група с икономически интерес към евриопейските консултант инженери.

С цел предоставяне на творчески, ефективни и осъществими решения за клиентите си в световен мащаб, ТИПСА, фирма, притежавана от служителите си, е прераснала в групова структура с повишено международно присъствие посредством изграждането на клонови офиси и придобиването на фирми със солиден опит в пазарите, които обслужва. ТИПСА има постоянни представителства в следните страни: Ангола, Аржентина, Боливия, Бразилия, България, Коста Рика, Еквадор, Хондурас, Мексико, Мароко, Никарагуа, Перу, Панама, Парагвай, Португалия, Катар, Румъния, Саудитска Арабия, Испания, Уганда, Обединените Арабски Емирства и Съединените Щати на Америка.

СИСТРА Груп

Контакти

5, avenue du Coq
Париж  75009
Франция
Тел: 01 40 16 61 00
www.systra.com

ОПИСАНИЕ

От шестдесетте години на миналия век насам инженерите на СИСТРА са изпълнили проекти в над 100 страни и 225 града. Черпеща от своите отличителни познания в областта на инженерстото, планирането и управлението СИСТРА е допринесла за създаването и развитието на няколко основни проекта в цял свят.

Фирмата работи на няколко международни инженерни пазара и дейностите ủ обхващат умения и опит в областта на градския и железопътен транспорт от високоскоростни влакове до автобуси като включва интермодален транспорт, товарни и пътнически жп линии, градски и междуградски транспорт, трамвайни линии, метро, системи за автоматично управление, система за автоматично управление на пътни и релсови превозни средства.

Louis Berger SAS

Контакти

Mercure III 55 bis,Quai de Grenelle
Париж  75015
Франция
Тел: (33) 1 45 78 39 39
www.louisberger-france.com

ул. „Константин Иречек” №3 Ет. 5, офис 9
София  1606
София
Тел: +359 2 954 9247
Fax: +359 2 954 9247
www.louisberger-france.com

ОПИСАНИЕ

Луис Бергер, признат световен лидер в техническата помощ, инженерното и техническо консултиране, предоставя несравнима експертност в областите на железопътните работи, планирането, проектирането, околната среда, финансовия пазарен анализ и строителния надзор. Групата на Луис Бергер компании работи в България от 1991 и има зад себе си над 250 завършени проекта в областта, от които 20 са в България. Луис Бергер Груп има оборот от над 600 млн. евро и 5,000 постоянно заети служители, както и няколко хиляди договорни специалисти. Настоящи успешни проекти като Железопътния проект Север-Юг в Саудитска Арабия (на стойност над 130 млн. евро)и новата железопътна линия Redjem-Demouche/Mecheria в Алжир (със стойност над 6 млн. евро за консултантски услуги)допълват последното равитие на компанията в железопътния сектор.

Рубикон Инженеринг ООД

Контакти

ул. "Изгрев I" №527
Варна  9010, п.к. 275
България
Тел: +359 52 389 300
www.rubiconbg.com

ОПИСАНИЕ

Фирма “Рубикон инженеринг” ООД е създадена през 1999 г. Фирмата е лицензирана в съответствие с българското законодателство за изготвяне на доклади за съответствието на инвестиционните проекти и независим строителен надзор. Голяма част от консултантските услуги на Рубикон Инженеринг ООД са ориентирани към сферата на проекти в желозопътната инфраструктура.

ТРАДЕМКО

Контакти

21 Kodratou str.
Атина  106
Гърция
Тел: +30 210 52 79 300
www.trademco.gr

ОПИСАНИЕ

ТРАДЕМКО е водеща фирма на гръцкия пазар на консултант инженерите и е между 5-те най-големи фирми в сектора. Тя специализира в провеждането на изследвания и предоставянето на консултантски услуги в областта на транспорта, околната среда, инженерството, проектирането, институционалното и бизнес преструктуриране, развитието и новите технологии.

ТРАДЕМКО прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2000. Визията на ТРАДЕМКО е за пълно удовлетворение на клиентите чрез предоставянето на надеждни, ефективни и полезни услуги от високо качество в съответствие с национални и международни стандарти, като същевременно.

Изпълнител Фаза 1 и 4.1

TERNA S.A.

Контакти

85 Mesogeion str
Атина  115
Гърция
Тел: +30 21 06968000
www.terna.gr

ОПИСАНИЕ

ТЕРНА е строителна фирма основана през 1972 г., която от тогава насам е участвала активно в изпълнението на широк спектър от обществени и частни проекти със значителен бюджет и комплексно ноу-хау, такива като строителство на железопътни и магистрални мрежи, висококачествени офис сгради, болници, музеи, курорти, водно-електрически централи, язовирни стени, индустриални средства, и др.

Изпълнител Фаза 2

АСТАЛДИ Груп

Контакти

Via G.V. Bona, 65
Рим  156
Италия
Тел: +39 06 417661
www.astaldi.com

ОПИСАНИЕ

АСТАЛДИ Груп е една от най-старите строителни фирми в Италия и една малкото останали притежание на първоначалния си собственик. С повече от осемдесет години oпит, АСТАЛДИ е водеща фирма – основен изпълнител и втората по големина строителна фирма в Италия. Придобиването ú на други високо квалифицирани фирми, учстието ú в основни поръчки, както и впечатляващият ú технически, финансоw, правен и административен опит, както и експертност в управлението на човешки ресурси и търговски дейности са гаранция за едно обещаващо бъдеще.

Изпълнител фаза 3

“ОХЛ ЖС” АД

Контакти

ул. “Бурешова” 938/17
CZ – 660 02 Бърно – център
Чехия
Тел: + 420 541 571 111
www.ohlzs.cz

ул. „Христо Белчев” № 4
София  1000
България
Тел: + 359 2 981 66 24
Fax: +359 2 981 53 94
office.ohlzs@bratr.orbitel.bg

ОПИСАНИЕ

“ОХЛ ЖС” АД е динамична, многопрофилна строителна компания, една от най-големите и значими фирми в бранша в Р Чехия, с повече от 50-годишна традиция, част от испанския строителен и инвестиционен холдинг “ОХЛ”. Компанията изпълнява железопътно, пътно, надземно строителство, мостове и инженерни съоръжения, енергийни, хидравлични, екологични съоръжения, както и строителство и реконструкция на бетонови съоръжения в Р Чехия и на територията на България, Словакия, Гърция, Черна гора, Хърватска република, Босна и Херцеговина, Унгария и Азербайджан. “ОХЛ ЖС” АД има въведени интегрирани системи за управление на качество: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO / IEC 27001, система за управление на безопасността съгласно OHSAS 18001, регистрирана е в националния и европейски регистър EMAS, притежава свидетелство за изключителни постижения в областта на жп строителството в рамките на Европа – EFQM. Фирмата има оборот за 2008 г. в размер на 489 280 000 евро, собствен капитал 55 000 000 евро, персонал: 1 852 служители.

Изпълнител Фаза 4.2

ПОРР

Контакти


www.porr-group.com/

ОПИСАНИЕ

ПСТ ХОЛДИНГ АД

Контакти

Ул. "Бесарабия" № 114
София  1517
България
Тел: +359 2 945 29 96
www.pst.bg

ОПИСАНИЕ

Традицията е достояние на силните! ПСТ ХОЛДИНГ АД е дружество с над 40- годишна история, водещо в строителството на автома-гистрали, нови пътища и рехабилитация на съществуващи пътища, поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения, изграждане на инфраструктура и вертикална планировка, високо строителство, производство и монтаж на пътни знаци и съоръжения за безопасност на движението, ремонт на строителна и пътно- строителна техника, изграждане на пречиствателни станции, изграждане и поддържане на интелигентни транспортни системи в населените места и републикански пътища, изграждане и опериране на заводи и депа за битови отпадъци.

Изпълнител Фаза 4.3

Старт Инженеринг АД

Контакти

ул. Локомотив №3
София  1220
България
Тел: +359 2/ 936 03 73
www.starteng.com

ОПИСАНИЕ

Фирма „Старт Инженеринг“ АД е наследник на Пусково-Наладъчно управление с повече от 60 години опит в енергетиката, с общи направления на дейността си:  Електроапаратура и съоръжения;  КИП и автоматизация;  Отопление, вентилация и климатизация;  Производствена дейност;  Монтажна дейност;  Консултантска дейност. Фирмата разполага с повече от 130 успешно реализирани проекта в страната и зад граница, обхващащи следните области и отрасли на приложение:  Електроенергетика - производство и разпределение;  Топлофикация;  Химическа и циментова промишленост;  Металургия;  Транспортна инфраструктура;  Екология - съоръжения за опазване на околната среда. Инженеринговите дейности покриват: проучвателни работи и анализи; разработване на идейни, технически и детайлни работни проекти; доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали; монтажни работи; пусково-наладъчни работи и внедряване; оптимизация и настройка; сервизно обслужване; обучение на персонал; научно-изследователска и иновационна дейност. Водещи проекти: Метрополитен София, ПАВЕЦ Чаира, ТЕЦ Марица Изток 2-3, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Варна, НЕФТОХИМ - Бургас, Кремиковци, Стомана - Перник, яз.ст. Цанков камък, Пивоварна - Шуменско пиво, Пивоварна Пиринско Пиво, Софийска вода... Партньори: ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG, Emerson, General Electric, METSO Automation, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo, Yokogawa, TAISEI Corporation Japan

Изпълнител Системи

Thales Rail Signalling Solutions GesmbH

Контакти


Тел: +44 1932 824832
www.thalesgroup.com

ОПИСАНИЕ

Thales е водеща международна компания в областта на електрониката и системите, насочени към отбранителния, космическия и охранителен пазар. Иновативните технологии на Thales се поддържат от 22 000 развойни инженера, които притежават талант за развитие и изграждане на доказали се на практика информационни системи. До този момент цивилният и военният сектор на компанията се развиват в паралел и поделят обща технологична платформа с единствена цел: сигурност за хората, собствеността и народите. Напредъкът на компанията се дължи на нейната уникална стратегия, базирана на сътрудничество в национални клиенти и същевременно използване на глобалния й опит за подпомагане на местните технологии и индустриално развитие. Thales има 68 000 служители в 50 страни с приход от 12.3 милиарда евро за 2007.

Alcatel-Lucent

Контакти

Gheorghe Lazar 9 Str.
Тимишоара  75008
Румъния
Тел: +40 256 303100
www.alcatel-lucent.com

ОПИСАНИЕ

Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) осигурява решения, които дават възможност на доставчиците на услуги, предприятията и правителствата по целия свят да доставят гласови, информационни и видео услуги до крайните потребители. Като лидер в фиксираните, мобилните и широколентови мрежи, IP технологии, приложения и услуги, Alcatel-Lucent предлага цялостни решения, които осигуряват покоряващи комуникационни услуги за хората в къщи, в офиса или в движение. С дейност в повече от 130 страни, Alcatel-Lucent е партньор с глобални възможности. Компанията има най-опитния глобален екип в индустрията и Bell Labs, една от най-големите изследователски, технологични и иновативни организации в телекомуникационната сфера. Alcatel-Lucent постигна приходи от 17.8 милиарда евро и е регистрирана във Франция,с изпълнителни офиси в Париж.

дългосрочна техническа помощ

ADO S.A.

Контакти

7, Solomou Str.
Атина  152 32
Гърция
Тел: (+30) 210 68 38 610-13
www.ado.gr

ОПИСАНИЕ

ADO SA, Атина, Гърция, е независима инженерна консултантска фирма основана през 1989 г, която предлага основно услуги в областта на проектирането и управлението на проекти на транспортни и инфраструктурни проекти, както и управлението на програми финансирани от международни финансови институции . Освен клон в Солун, Северна Гърция, фирмата е основала филиални фирми в Румъния (ADOROM Консултинг SRL) и в България (ADO България) като част от политиката за развитие на дейността си, за да следва активно разширяването на дейността си в тези страни. Също така поддържа връзка с офиси в Бившата Югославска Република Македония (Скопие), Сърбия (Белград), Кипър (Никозия).

WSP Груп

Контакти

24-30 Holborn
Лондон
Англия
Тел: +44 20 7314 5000
www.wspgroup.com

ОПИСАНИЕ

WSP Груп АД е глобалнa бизнес компания предоставяща мениджмънтски и консултантски услуги за строителството в естествената околна среда. Основана е в Обединеното кралство през 70 години, а то 1987 година е в регистъра на Лондонската Фондова Борса. Компанията се разраства чрез стратегическото развитие в един от най-големите международни консултантски групи в света.

Възложител

бенефициент

Строителен Надзор

Изпълнител Фаза 1 и 4.1

Изпълнител Фаза 2

Изпълнител фаза 3

Изпълнител Фаза 4.2

Изпълнител Фаза 4.3

Изпълнител Системи

дългосрочна техническа помощ

© 2008 Plovdiv-Svilengrad Railway Supervision Team.
Продукт на Webfactory Bulgaria