Home

Контакти

Възложител

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Контакти

ул. "Дякон Игнатий" 9
София  1000
България
Тел: +359 2 940 9771
www.mt.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти"

Тел: +359 2 940 9422
Fax: +359 2 940 9795

ОПИСАНИЕ

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дирекция "Координация на програми и проекти" изпълнява ролята на упеавляващ орган на средствата предоставени от ЕС по Кохезионен фонд/ISPA, Регламент 1164/94.

бенефициент

Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"

Контакти

бул. "Мария Луиза" 110
София  1233
България
Тел: +359 2 932 34 13
www.rail-infra.bg

ОПИСАНИЕ

Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура" (ДП "НКЖИ") съществува от 1.01.2002 г. НКЖИ е управител на железопътната инфраструктура в Република България.

НКЖИ организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между компанията и държавата. Компанията организира цялостната си дейност възоснова на проучвания, прогнози и програми за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с този договор.

Строителен Надзор

TИПСА Груп

Контакти

C/ Gomera 9, Сан Себастиан
Мадрид  28700
Испания
Тел: +34 917 227 300
www.typsa.es

ул. "Добромир Хриз" 3
София  1124
България
Тел: +359 2 946 1268
Fax: +34 916 517 588
www.typsa.es

ОПИСАНИЕ

TИПСА Инженери, Консултанти и Архитекти е инженерна компания предоставяща консултантски услуги със седалище в Испания с над 40 години опит в изпълнението на основни инфраструктурни проекти в Европа, Америка, Африка и Средния Изток за подобряването и поддържането на повишен жизнен стандарт в целия свят.

ТИПСА Груп е създала интегрирана работна сила с многопрофилни екипи от опитни и отдадени професионалисти от целия свят, специализирани в следните области: транспорт, архитектура, строителство и градоустройство, водно инженерство и хидравлика, възстановима енергия и околна среда.

Със 164 милиона Евро общи доходи през 2008г. и приблизително 2000 професионалисти в екипа след обединяването ú с бразилска фирма през 2009г., ТИПСА е международно призната фирма с челни позиции и награди. Тя се нарежда на 51 място в Топ 500 на Европейските консултантски фирми и на 85 място в Топ 200 на световните проектантски фирми през 2007г. според списание Engineering News-Record.

Международната ориентираност на ТИПСА е подсилена от членството и в асоциации по сектори, което включва Член в Борда на Изпълнителния Комитет на Международната Федерация от Консултант Инженери (ФИДИК) и Вицепрезидент в Европейската Федерация на Инженер-Консултантни Асоциации (ЕФКА) и е активен член на Панамериканската Федерация на Консултантни Фирми (ФЕПАК), а сред Европейските – Група с икономически интерес към евриопейските консултант инженери.

С цел предоставяне на творчески, ефективни и осъществими решения за клиентите си в световен мащаб, ТИПСА, фирма, притежавана от служителите си, е прераснала в групова структура с повишено международно присъствие посредством изграждането на клонови офиси и придобиването на фирми със солиден опит в пазарите, които обслужва. ТИПСА има постоянни представителства в следните страни: Ангола, Аржентина, Боливия, Бразилия, България, Коста Рика, Еквадор, Хондурас, Мексико, Мароко, Никарагуа, Перу, Панама, Парагвай, Португалия, Катар, Румъния, Саудитска Арабия, Испания, Уганда, Обединените Арабски Емирства и Съединените Щати на Америка.

СИСТРА Груп

Контакти

5, avenue du Coq
Париж  75009
Франция
Тел: +33 1 40 16 61 00
www.systra.com

ОПИСАНИЕ

От шестдесетте години на миналия век насам инженерите на СИСТРА са изпълнили проекти в над 100 страни и 225 града. Черпеща от своите отличителни познания в областта на инженерстото, планирането и управлението СИСТРА е допринесла за създаването и развитието на няколко основни проекта в цял свят.

Фирмата работи на няколко международни инженерни пазара и дейностите ủ обхващат умения и опит в областта на градския и железопътен транспорт от високоскоростни влакове до автобуси като включва интермодален транспорт, товарни и пътнически жп линии, градски и междуградски транспорт, трамвайни линии, метро, системи за автоматично управление, система за автоматично управление на пътни и релсови превозни средства.

Louis Berger SAS

Контакти

86 Rue Henri Farman, Issy Les Moulineaux
Париж  92130
Франция
Тел: +33 1 70 83 46 00
www.louisberger-france.com

ул. "Неофит Рилски" 15, офис 8
София  1000
България
Тел: +359 2 954 9247
Fax: +359 2 954 9247
www.louisberger.com

ОПИСАНИЕ

Луис Бергер, признат световен лидер в техническата помощ, инженерното и техническо консултиране, предоставя несравнима експертност в областите на железопътните работи, планирането, проектирането, околната среда, финансовия пазарен анализ и строителния надзор. Групата на Луис Бергер компании работи в България от 1991 и има зад себе си над 250 завършени проекта в областта, от които 20 са в България. Луис Бергер Груп има оборот от над 600 млн. евро и 5,000 постоянно заети служители, както и няколко хиляди договорни специалисти. Настоящи успешни проекти като Железопътния проект Север-Юг в Саудитска Арабия (на стойност над 130 млн. евро)и новата железопътна линия Redjem-Demouche/Mecheria в Алжир (със стойност над 6 млн. евро за консултантски услуги)допълват последното равитие на компанията в железопътния сектор.

Рубикон Инженеринг ЕАД

Контакти

ул. "Нептун" 8, ет. 5
Варна  9009
България
Тел: +359 52 82 11 00
www.rubiconbg.com

ОПИСАНИЕ

Фирма “Рубикон инженеринг” ЕАД е създадена през 1999 г. Фирмата е лицензирана в съответствие с българското законодателство за изготвяне на доклади за съответствието на инвестиционните проекти и независим строителен надзор. Голяма част от консултантските услуги на Рубикон Инженеринг ООД са ориентирани към сферата на проекти в желозопътната инфраструктура.

ТРАДЕМКО

Контакти

21 Kodratou str.
Атина  104 36
Гърция
Тел: +30 210 52 79 300
www.trademco.gr

ОПИСАНИЕ

ТРАДЕМКО е водеща фирма на гръцкия пазар на консултант инженерите и е между 5-те най-големи фирми в сектора. Тя специализира в провеждането на изследвания и предоставянето на консултантски услуги в областта на транспорта, околната среда, инженерството, проектирането, институционалното и бизнес преструктуриране, развитието и новите технологии.

ТРАДЕМКО прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2000. Визията на ТРАДЕМКО е за пълно удовлетворение на клиентите чрез предоставянето на надеждни, ефективни и полезни услуги от високо качество в съответствие с национални и международни стандарти, като същевременно.

Изпълнител Фаза 1 и 4.1

TERNA S.A.

Контакти

85 Mesogeion str.
Атина  115 26
Гърция
Тел: +30 21 06968000
www.terna.gr

бул. "България" 110, сграда В, ет. 7
София  1618
България
Тел: +359 2 854 94 35
Fax: +359 2 854 80 21
www.terna.bg

ОПИСАНИЕ

ТЕРНА е строителна фирма основана през 1972 г., която от тогава насам е участвала активно в изпълнението на широк спектър от обществени и частни проекти със значителен бюджет и комплексно ноу-хау, такива като строителство на железопътни и магистрални мрежи, висококачествени офис сгради, болници, музеи, курорти, водно-електрически централи, язовирни стени, индустриални средства, и др.

Изпълнител Фаза 2

АСТАЛДИ Груп

Контакти

Via G.V. Bona, 65
Рим  00 156
Италия
Тел: +39 06 417661
www.astaldi.com

ОПИСАНИЕ

АСТАЛДИ Груп е една от най-старите строителни фирми в Италия и една малкото останали притежание на първоначалния си собственик. С повече от осемдесет години oпит, АСТАЛДИ е водеща фирма – основен изпълнител и втората по големина строителна фирма в Италия. Придобиването ú на други високо квалифицирани фирми, учстието ú в основни поръчки, както и впечатляващият ú технически, финансоw, правен и административен опит, както и експертност в управлението на човешки ресурси и търговски дейности са гаранция за едно обещаващо бъдеще.

Изпълнител фаза 3

“ОХЛ ЖС” АД

Контакти

ул. “Бурешова” 938/17
CZ – 660 02 Бърно – център
Чехия
Тел: + 420 541 571 111
www.ohlzs.cz

ул. "Шипка" 15, ет. 3
София  1504
България
Тел: + 359 2 981 66 24
Fax: +359 2 981 53 94
office.ohlzs@bratr.orbitel.bg

ОПИСАНИЕ

“ОХЛ ЖС” АД е динамична, многопрофилна строителна компания, една от най-големите и значими фирми в бранша в Р Чехия, с повече от 50-годишна традиция, част от испанския строителен и инвестиционен холдинг “ОХЛ”. Компанията изпълнява железопътно, пътно, надземно строителство, мостове и инженерни съоръжения, енергийни, хидравлични, екологични съоръжения, както и строителство и реконструкция на бетонови съоръжения в Р Чехия и на територията на България, Словакия, Гърция, Черна гора, Хърватска република, Босна и Херцеговина, Унгария и Азербайджан. “ОХЛ ЖС” АД има въведени интегрирани системи за управление на качество: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO / IEC 27001, система за управление на безопасността съгласно OHSAS 18001, регистрирана е в националния и европейски регистър EMAS, притежава свидетелство за изключителни постижения в областта на жп строителството в рамките на Европа – EFQM. Фирмата има оборот за 2008 г. в размер на 489 280 000 евро, собствен капитал 55 000 000 евро, персонал: 1 852 служители.

Изпълнител Фаза 4.2

ПОРР

Контакти

Absberggasse 47
Виена  A-1100
Австрия
Тел: +43 0 50 626-0
www.porr-group.com

бул. "Ситняково" 48, ет. 76, Офиси Сердика
София  1000
България
Тел: +359 2 439 7887
www.porr.bg

ОПИСАНИЕ

ПСТ ХОЛДИНГ АД

Контакти

ул. "Бесарабия" 114
София  1517
България
Тел: +359 2 945 29 96
www.pst.bg

ОПИСАНИЕ

Традицията е достояние на силните! ПСТ ХОЛДИНГ АД е дружество с над 40- годишна история, водещо в строителството на автома-гистрали, нови пътища и рехабилитация на съществуващи пътища, поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения, изграждане на инфраструктура и вертикална планировка, високо строителство, производство и монтаж на пътни знаци и съоръжения за безопасност на движението, ремонт на строителна и пътно- строителна техника, изграждане на пречиствателни станции, изграждане и поддържане на интелигентни транспортни системи в населените места и републикански пътища, изграждане и опериране на заводи и депа за битови отпадъци.

Изпълнител Фаза 4.3

Старт Инженеринг АД

Контакти

ул. "Локомотив" 3
София  1220
България
Тел: +359 2 936 03 73
www.starteng.com

ОПИСАНИЕ

Фирма „Старт Инженеринг“ АД е наследник на Пусково-Наладъчно управление с повече от 60 години опит в енергетиката, с общи направления на дейността си:  Електроапаратура и съоръжения;  КИП и автоматизация;  Отопление, вентилация и климатизация;  Производствена дейност;  Монтажна дейност;  Консултантска дейност. Фирмата разполага с повече от 130 успешно реализирани проекта в страната и зад граница, обхващащи следните области и отрасли на приложение:  Електроенергетика - производство и разпределение;  Топлофикация;  Химическа и циментова промишленост;  Металургия;  Транспортна инфраструктура;  Екология - съоръжения за опазване на околната среда. Инженеринговите дейности покриват: проучвателни работи и анализи; разработване на идейни, технически и детайлни работни проекти; доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали; монтажни работи; пусково-наладъчни работи и внедряване; оптимизация и настройка; сервизно обслужване; обучение на персонал; научно-изследователска и иновационна дейност. Водещи проекти: Метрополитен София, ПАВЕЦ Чаира, ТЕЦ Марица Изток 2-3, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Варна, НЕФТОХИМ - Бургас, Кремиковци, Стомана - Перник, яз.ст. Цанков камък, Пивоварна - Шуменско пиво, Пивоварна Пиринско Пиво, Софийска вода... Партньори: ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG, Emerson, General Electric, METSO Automation, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo, Yokogawa, TAISEI Corporation Japan

Изпълнител Системи

Thales Austria GmbH

Контакти

Handelskai 92
Wien  1200
Austria
Тел: +43 1 277 11-0
www.thalesgroup.com

ул. "Кръстьо Сарафов" 20
София  1164
България
Тел: +359 2 81 55222
Fax: +359 2 48 08232

ОПИСАНИЕ

Thales е водеща международна компания в областта на електрониката и системите, насочени към отбранителния, космическия и охранителен пазар. Иновативните технологии на Thales се поддържат от 22 000 развойни инженера, които притежават талант за развитие и изграждане на доказали се на практика информационни системи. До този момент цивилният и военният сектор на компанията се развиват в паралел и поделят обща технологична платформа с единствена цел: сигурност за хората, собствеността и народите. Напредъкът на компанията се дължи на нейната уникална стратегия, базирана на сътрудничество в национални клиенти и същевременно използване на глобалния й опит за подпомагане на местните технологии и индустриално развитие. Thales има 68 000 служители в 50 страни с приход от 12.3 милиарда евро за 2007.

Alcatel-Lucent

Контакти

Gheorghe Lazar 9 Str.
Тимишоара   300081
Румъния
Тел: +40 25 630 3100
www.alcatel-lucent.com

бул. "Цариградско шосе" 115Е-115М, сгрд, Б, ет. 7
София  1784
България
Тел: +359 2 8952 555
www.alcatel-lucent.com

ОПИСАНИЕ

Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) осигурява решения, които дават възможност на доставчиците на услуги, предприятията и правителствата по целия свят да доставят гласови, информационни и видео услуги до крайните потребители. Като лидер в фиксираните, мобилните и широколентови мрежи, IP технологии, приложения и услуги, Alcatel-Lucent предлага цялостни решения, които осигуряват покоряващи комуникационни услуги за хората в къщи, в офиса или в движение. С дейност в повече от 130 страни, Alcatel-Lucent е партньор с глобални възможности. Компанията има най-опитния глобален екип в индустрията и Bell Labs, една от най-големите изследователски, технологични и иновативни организации в телекомуникационната сфера. Alcatel-Lucent постигна приходи от 17.8 милиарда евро и е регистрирана във Франция,с изпълнителни офиси в Париж.

дългосрочна техническа помощ

ADO S.A.

Контакти

7 Solomou Str., Halandri
Атина  152 32
Гърция
Тел: +30 210 68 38 610-13
www.ado.gr

ул. "Солунска" 45
София  1000
България
Тел: +35 92 9884477
Fax: +35 92 9819598
www.ado-bulgaria.com

ОПИСАНИЕ

ADO SA, Атина, Гърция, е независима инженерна консултантска фирма основана през 1989 г, която предлага основно услуги в областта на проектирането и управлението на проекти на транспортни и инфраструктурни проекти, както и управлението на програми финансирани от международни финансови институции . Освен клон в Солун, Северна Гърция, фирмата е основала филиални фирми в Румъния (ADOROM Консултинг SRL) и в България (ADO България) като част от политиката за развитие на дейността си, за да следва активно разширяването на дейността си в тези страни. Също така поддържа връзка с офиси в Бившата Югославска Република Македония (Скопие), Сърбия (Белград), Кипър (Никозия).

WSP Груп

Контакти

70 Chancery Lane, WSP House
Лондон  WC2A 1AF
Англия
Тел: +44 20 7314 5000
www.wspgroup.com

ОПИСАНИЕ

WSP Груп АД е глобалнa бизнес компания предоставяща мениджмънтски и консултантски услуги за строителството в естествената околна среда. Основана е в Обединеното кралство през 70 години, а то 1987 година е в регистъра на Лондонската Фондова Борса. Компанията се разраства чрез стратегическото развитие в един от най-големите международни консултантски групи в света.

Новини

Министър Ивайло Московски: След 10-годишни усилия, жп линията от Пловдив до гръцка и турска граници се завършва 18 Май 2016

Ивайло Московски: жп линията Пловдив – Свиленград ще бъде завършена до края на годината 24 Април 2015

Министър Ивайло Московски инспектира строителните дейности по жп линията Димитровград – Свиленград 27 Ноември 2014

Министър Ангелкова извърши оглед на пострадалите от наводненията жп участъци 11 Септември 2014

Министър Николина Ангелкова: Ускоряваме работата по жп трасето Първомай – Свиленград 20 Август 2014

Министър Данаил Папазов инспектира строителството на жп линията от Димитровград до Свиленград – гръцка граница 04 Юли 2014

Данаил Папазов: Създаването на модерна жeлезопътна мрежа, която да развие икономическия потенциал на страната, е наша главна задача 27 Август 2013

Министър Папазов: След около година влаковете между Пловдив и турската граница ще могат да се движат с 160 км/ч 26 Август 2013

Възложител

бенефициент

Строителен Надзор

Изпълнител Фаза 1 и 4.1

Изпълнител Фаза 2

Изпълнител фаза 3

Изпълнител Фаза 4.2

Изпълнител Фаза 4.3

Изпълнител Системи

дългосрочна техническа помощ

© 2008 Plovdiv-Svilengrad Railway Supervision Team.
Продукт на Web design and web development