Home

Начало

Моля натиснете на ограденият в червено правоъгълник, за да видите с подробности фазите от реконструкцията и електрификацията на железопътна линия Пловдив - Свиленград

ТЕКУЩА актуализация на уебсайта

Обхват на проекта:
Проектът обхваща реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, съоръжения които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия.

Цели на проекта са:

 • Подобряване качеството на транспортната система в България;
 • Осъществяване на железопътната връзка Европа – Азия;
 • Интегриране на железопътната мрежа на България с европейската;
 • Осигуряване на финансови средства за развитие и модернизация на железопътната инфраструктура;
 • Повишаване на конкурентноспособността на железопътния транспорт;
 • Намаляване времето за пътуване;
 • Понижаване разходите за поддържане на железопътната инфраструктура;
 • Увеличаване на ефективността и надежността на предоставяните пътническите и товарни услуги по маршрутa;
 • Намаляване на транспортните такси;
 • Въвеждане на съвременна технология и модерни стандарти в железопътния транспорт в България, които са в  съответствие с изискванията и практиката в Евриопейския съюз;
 • Повишаване безопасността на движението;
 • Намаляване на замърсяването на околната среда чрез подмяна на дизеловата тяга с електрическа.

   Проектът за жп линия Пловдив-Свиленград и 'мостово' финансиране по следните програми:

  1. Финансиране по ИСПА след преразпределяне - Етап 1 от Крумово до Димитровград, включително и Централен диспечерски пункт (ЦДП) в Пловдив 
      Безвъзмездна помощ по ИСПА:   € 72 млн. 
      Кредит от ЕИБ:                              € 51 млн.  
      Национално съфинансиране:     €  37 млн. 
      Общо:                                          € 160 млн.

  2. Финансиране по Оперативна програма "Транспорт" (ОПТ)
      2.1 Свиленград - Туркс граница (Фаза 3)
            Безвъзмездна помощ по ОПТ:        46 619 374,52 BGN
            Национално съфинансиране:        11 654 843,63 BGN
            Средства на Бенефициента:           27 549 372,65 BGN
            Общо:                                               85 823 590.80 BGN

  2.2 Dimitrovgrad  - Svilengrad  (Фаза 4)
        Безвъзмездна помощ по ОПТ:           225 023 799,56 BGN
        Национално съфинансиране:           56 255 949,89 BGN
        Средства на Бенефициента:             110 520 250,55 BGN
        Общо:                                                  391 800 200,00 BGN

 

Новини

Министър Ивайло Московски: След 10-годишни усилия, жп линията от Пловдив до гръцка и турска граници се завършва 18 Май 2016

Ивайло Московски: жп линията Пловдив – Свиленград ще бъде завършена до края на годината 24 Април 2015

Министър Ивайло Московски инспектира строителните дейности по жп линията Димитровград – Свиленград 27 Ноември 2014

Министър Ангелкова извърши оглед на пострадалите от наводненията жп участъци 11 Септември 2014

Министър Николина Ангелкова: Ускоряваме работата по жп трасето Първомай – Свиленград 20 Август 2014

Министър Данаил Папазов инспектира строителството на жп линията от Димитровград до Свиленград – гръцка граница 04 Юли 2014

Данаил Папазов: Създаването на модерна жeлезопътна мрежа, която да развие икономическия потенциал на страната, е наша главна задача 27 Август 2013

Министър Папазов: След около година влаковете между Пловдив и турската граница ще могат да се движат с 160 км/ч 26 Август 2013

Възложител

бенефициент

Строителен Надзор

Изпълнител Фаза 1 и 4.1

Изпълнител Фаза 2

Изпълнител фаза 3

Изпълнител Фаза 4.2

Изпълнител Фаза 4.3

Изпълнител Системи

дългосрочна техническа помощ

© 2008 Plovdiv-Svilengrad Railway Supervision Team.
Продукт на Web design and web development